عکس کودکان را در اینترنت نگذارید

بسیاری از والدین عکس های فرزندان خود را در شبکه های اجتماعی مانند Facebook، WhatsApp یا Instagram منتشر می کنند. این نقض حریم خصوصی کودکان است. هیچ کس نمی تواند آنچه اتفاق می افتد را کنترل کند. ابتکار وزارت فدرال برای خانواده ”نگاه کن!“ آنچه فرزند شما با رسانه ها انجام می دهد “به متخلفین جنسی که چنین تصاویری را جمع آوری و توزیع می کنند هشدار می دهد. برای محافظت از فرزند خود ، عکس ها فقط باید در آشنایان و افراد قابل اعتماد نشان داده شود. برای خواندن: راهنمای عکس از ”نگاه کن!“ برای والدین:
https://www.schau-hin.info/fileadmin/content/Downloads/Infografiken/Fotoguide_Eltern.pdf

Related posts

Leave a Comment