یک تماس اضطراری را به درستی تنظیم ک

شخصی که در شرایط اضطراری مثل: بیماری های بد یا آسیب دیدگی قرار دارد باید با آمبولانس تماس بگیرد. شماره خدمات اورژانسی 112 است که در سراسر اروپا معتبر است. خدمات اورژانسی به برخی اطلاعات مهم نیاز دارند تا بتوانند بدرستی کمک کنند. شما باید بتوانید به پنج سؤال جواب بدهید: حادثه کجا اتفاق افتاده است؟ (یک آدرس بگوئید) چه اتفاقی افتاده است؟ چه تعداد آسیب دیده یا بیمار وجود دارد؟ چه کسی تماس گرفته؟ این نیز مهم است که تلفنی در دسترس باشید شاید سؤالات دیگری نیز از شما پرسیده شود.

Related posts

Leave a Comment