سفر خارجی با اجازه اقامت

اگر شما اجازه اقامت در آلمان را دارید و میخواهید که به خارج سفر کنید این مهم است که شما باید بدانید که به چه مدت شما میتوانید خارج از آلمان باشید. هشدار در صورتیکه شما بیشتر از سه ماه

Related posts

Leave a Comment