از افراد مسن محافظت کنید: آزمایش کرونا قبل از بازديد

افراد مسن نیاز به محافظت ویژه در برابر ویروس کرونا دارند. بنابراین، از روز دوشنبه، ٣٠ سپتامبر، گزینه آزمایشی جدیدی در Tübingen Festplatz برایهر کسی که میخواهد به دیدار اقوام بزرگتر برود، وجود دارد. آزمايش باید یک روز قبل از بازدید برنامه ریزی شده انجام شود. بجز آخر هفته ها، Arztmobilدر روزهای هفته از ساعت ٦عصر تا ٧ بعد از ظهر در محل Festplatz توبینگن خواهد بود. در آنجا افرادی از منطقه توبینگن که توانایی پرداخت هزینه آزمونداوطلبانه را ندارند میتوانند به صورت رایگان برای کرونا آزمایش شوند. اگر دلیلی مانند علائم آزمایش وجود نداشته باشد، هزینه آن به عنوان سرویس بهداشتیفردی (IGeL) حدود ١٢٨ یورو است. تست در Arztmobil از طریق کمک های مالی تأمین می شود.

tun092501

Impressionen zum Leben in Zeiten der Corona-Pandemie: Foto: tünews INTERNATIONAL; Mostafa Elyasian, 02.06.2020

طلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

Related posts