موارد گمشده را به صورت آنلاین جستجو کنید

کیف پول یا عینک خود را گم کرده اید؟ کوله پشتی خود را در اتوبوس رها کرده اید؟ در چنین مواردی دفتر املاک گمشده شهر توبینگن به صورت آنلاین کمکمی کند. هنگام جستجوی آنلاین باید تاریخ و منطقه جستجو تا شعاع حداکثر ۱۰۰ کیلو متر وارد شود. از کارت شناسایی تا اشیای با ارزش۱۴ دسته وجود دارد. جستجو گران فقط با چند کلیک میتوانند دریابند که آیا مورد آنها پیدا شده است. اگر کالای گمشده تحویل داده شده باشد، مالکان توضیحات و مکانی که در آن پیداشده است و دفتر مسئول که ميتواند تاریخ تحویل را از طریق تلفن یا ایمیل با آنها ترتیب دهند دریافت کنند. دفتر مطبوعاتی شهر می گوید: هزینه یافتن به ارزشکالا بستگی دارد و حداقل ۲،۵ یورو است. دو استثناء وجود دارد: مواردی که ارزش آنها کمتر از ده یورو است در پایگاه داده های آنلاین ثبت نمی شوند.در اینصورت شهر تماس با دفتر شهروندان یا شهرداری ها را توصیه می کند. برای گرفتن کلیدهای گمشده مالکان معمولا باید با شناسنامه خود را شناسایی کنند. این بهدلیل ویروس کرونا تنها پس از ثبت نام امکان پذیر است:

www.tuebingen.de/Fundsachen

Telefon Bürgerbüro: 070712042020

tun090803

Impressionen zum Leben in Zeiten der Corona-Pandemie: Foto: tünews INTERNATIONAL; Mostafa Elyasian, 13.09.2020

طلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

Related posts