برنامه های اضافی میتوانند ارزشمند باشند

هر کسی که به طور آشکار از سلامتی خود مراقبت کند میتواند از شرکت بیمه درمانی خود پول یا امتیاز دریافت کند. شما میتوانید با ورزش، کورس یا دوره ایدر مورد تغذیه سالم یا معاینات بهداشتی از شرکت بیمه خود امتیاز کسب کنید. زیرا یک سبک زندگی سالم میتواند به جلوگیری از برخی بیماری ها کمک کند. بههمین دلیل شرکت های بیمه درمانی قانون برنامه های امتیازی بیمه شده خود را ارائه می دهند. کسانیکه به طور منظم در معاینات قانونى تشخیص زود هنگام بيماريها شرکت می کنند، به طور منظم ورزش می کنند یا درمورد تغذیه سالم یانحوه مقابله با استرس در کورس ها چیزی می آموزند از شرکت بیمه سلامت خودحق بیمه دریافت می کند. برای این منظور به عنوان مثال: معاینه های منظم در دندانپزشكى یا فعالیت در باشگاه ورزشی از طریق پزشک معالج یا مربی ورزشمیتواند در دفترچه امتیازات، درج و مهر شود. سپس آن را به بیمه سلامت خود ارائه دهید. به عنوان امتیاز پول یا جوایز غیر نقدی دریافت می شود. علاقه مندانباید از شرکت بیمه درمانی خود دقیقاً آنچه را که به رسمیت شناخته شده است را بپرسند. زیرا بعضی از کورس ها هزینه دارند و شما باید مطمئن شوید که بخشیاز آن را از شرکت بیمه درمانی دریافت خواهید کرد. براى دريافت حداکثر ١٠٠ یورو باید بین چهار تا ده قرار ملاقات با دکتر، کورس یا رویداد های ورزشیمختلف شرکت کنید. براى دريافت ٢٠٠ یورو از شرکت بیمه درمانی خود به پنج تا پانزده مورد اثبات نیاز داريد. برنامه های امتیازات نقدی برای بیمه شدگان کاملاً داوطلبانه است ( حتی برای کسانی که بیمه خانواده دارند). برای شرکت در این پروگرام باید ابتدا ثبت نام کنید. بیشتر اوقات میتوان این کار را به سادگی ازطریق تلفن یا آنلاین انجام داد. سپس از شرکت بیمه درمانی یک دفترچه دریافت می کنید و ميتوانيد از چک آپ های پیشنهادی، واکسیناسیون یا کورس ها انتخاب کنید. این برنامه امتیاز معمولاً یک سال اجرا می شود: بعضی از شرکت های بیمه مربوط به تقویم سال میشود و برخی دیگر از زمان ثبت نام تا مدت یک سال. برای اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید:

https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/gesundheit-pflege/krankenversicherung/bonusprogramme-der-krankenkassen-12218

tun082508

Impressionen zum Leben in Zeiten der Corona-Pandemie: Foto: tünews INTERNATIONAL; Mostafa Elyasian, 06.09.2020

طلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

Related posts