امتناع کنندگان ماسک در مدارس با جریمه نقدی روبرو می شوند

دانش آموزان از کلاس ۵ در بادنوورتمبرگ باید بعد از تعطیلات تابستانی در خارج از کلاس ماسک بزنند. این مورد در راهروها، سالن های سخنرانی، حیاطمدرسه و سرویس های بهداشتی اعمال می شود. هرکسی که به دلیل کرونا به قوانین جدید پایبند نباشد، باید انتظار جریمه نقدی را داشته باشد. مبلغ جریمه نقدی بین ۲۵ تا ۲۵۰ یورو ميباشد. نرخ استاندارد ۳۵ یورو است. این درفهرست جریمه های جرایم اداریجدید دولت ایالتی است. قرار است اداره نظم عمومی تخلفاترا کنترل کند. به عنوان مثال برای افرادی که در مغازه ها ماسک ندارند، بسيار گران تمام خواهد شد. اکنون باید به جای ۲۵ یورو ۵۰ یورو جریمه پرداخت کنند. دراتوبوس ها و قطارها همچنان حداقل ۱۰۰ یورو جریمه نقدی وجود دارد.

tun090601

Impressionen zum Leben in Zeiten der Corona-Pandemie: Foto: tünews INTERNATIONAL; Mostafa Elyasian, 25.06.2020

طلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

Related posts