از آ تا زد: اطلاعات آنلاین در مورد بیماری ها

مراجعه به مطب پزشک گاهی گیج کننده است. سوالات مهم در مورد تشخیص ابتدا در خانه مطرح می شود. کمک توسط پورتال آنلاین جدید از وزارت بهداشت فدرال در لینک زیر ارائه می شود

gesund.bund.de

در آنجا توضیحات مفصلی درباره بیماری ها از (آ) برای آسم، (ان) برای سنگ کلیه و (زد) برای التهاب لثه خواهید یافت. علاوه بر آ، ب، س جستجوی بیماری ها با استفاده از کدهای آی، سی، دی نیز امکان پذیر است. این یک سیستم شناخته شده بین المللی برای رمزگذاری تشخیص های پزشکی. به عنوان مثال سنگ کلیه دارای کد (ان٢٠.) است. ثالثاً از صفحه اصلی میتوان برای جستجوی پزشکان یا بیمارستان های نزدیک محل زندگی شما یا با یک درمان خاص نیز استفاده کرد. تیم نویسندگان مایلند از این اطلاعات برای کمک به بیماران در تصمیم گیری خوب درباره سلامتی خود استفاده کنند. به همین دلیل است که پیوندهایی به سایتهای دیگر مانند لینک زیر نیز وجود دارد

gesundheitsindprimation.de

به عنوان مثال در آنجا مزایا و معایب درمان ها شرح داده شده است. سایت زیر به شما اطلاعات می دهد اما همانطور که تیم می نویسد ویزیتور پزشک را جایگزین نمی کند

gesund.bund.de

tun 090105

Impressionen zum Leben in Zeiten der Corona-Pandemie: Foto: tünews INTERNATIONAL; Mostafa Elyasian, 10.09.2020

طلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

Related posts