مسابقات اتومبیلرانی ممنوع است

جاده های عمومی در آلمان توسط بسیاری از کاربران جاده مورد استفاده قرار می گیرد: توسط عابران پیاده، دوچرخه، موتور سیکلت، اتومبیل، اتوبوس، کامیون و … قوانین و مقرراتی برای اطمینان از عملکرد روان همه چیز وجود دارد. شما می گویید چه کسی میتواند کجا، چگونه و با چه سرعت و کندی سفر کند. هدف اصلی این امر ادامه جریان، جلوگیری از تصادفات و محافظت از زندگی همه افراد است. این قوانین شامل منع مسابقات غیرقانونی اتومبیلرانی است که اخیراً در رسانه ها زیاد شنیده شده است. هر کسی که چنین مسابقاتی را سازماندهی یا شرکت کند، زندگی خود یا دیگران را به خطر می اندازد – همچنین مجازات های شدیدی برای این تخلفات در نظر گرفته شده است: جریمه نقدی، لغو گواهینامه رانندگی یا در موارد جدی، حتی مجازات زندان. برای اطلاعات بیشتر

https://dejure.org/gesetze/StGB/315d.html

tun082507

Impressionen zum Leben in Zeiten der Corona-Pandemie: Foto: tünews INTERNATIONAL; Oula Mahfouz, 10.09.2020

طلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

Related posts