روز اخطار در آلمان

در آلمان، روز هشدار سالانه سراسری از امسال، همیشه در پنجشنبه دوم سپتامبر برگزار می شود: بنابراین در۱۰ سپتامبر برای اولین بار در ساعت ۱۱ صبح. قبلاً چنین روزهای هشدار و “نمونه آژیر” به طور منظم وجود داشت که اخیراً فقط در نوردراین-وستفالن وجود دارد. در این روز هشدار دهنده، آژیرها در همه جا به صدا در می آیند، بلندگو ها پیام می فرستند، رادیو، تلویزیون و رسانه های اجتماعی اطلاعات را ارسال می کنند، برنامههای اضطراری مانند برنامه NINA پيام هشدار ارسال مى كند. هدف از این اقدامات این است که مردم با دستگاه های هشدار دهنده موجود و روش های هشدار دهنده استفاده شده آشنا شوند. در اینصورت میتوانید در صورت بروز یک فاجعه از خود بهتر محافظت کنید. چنین هشدارهای اضطرارى در مواقع ضرورى در صورت آتش سوزیهای بزرگ، طوفان، سیل، بمب، حوادث آلودگی یا سایر شرایط خطرناک حاد صادر می شود. اطلاعات بیشتردر مورد روز هشدار در اینترنت به آدرس http://www.bundesweiter-warntag.de

اطلاعات مربوط به برنامه هشدار دهنده NINA در سایت

http://www.bbk.bund.de/NINA  

 در دسترس است.

tun090104

Foto: Nina/App

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

Related posts