پرداخت پول در زمان آموزش

اگر میخواهید در شغل خود موفق باشید، باید خود را آموزش دهید. کارمندان در بادن-وورتمبرگ معمولاً از زمان تحصیل (مرخصی تحصیلی) برخوردار می شوند. کارفرما در این مدت حقوق و دستمزد كارمندان خود را پرداخت می کند. با اینحال، حق مرخصی تحصیلی فقط در صورتی اعمال می شود که کارمندان حداقل دوازده ماه در یک شرکت اشتغال داشته باشند. در سال میتوانید حداکثر پنج روز مرخصی بگیرید، اگر به صورت نیمه وقت کار می کنید، کمتر از این کار می کنید. کارآموزان یا دانشجویان دانشگاه های دوگانه در بادن-وورتمبرگ در کل دوره تحصیل یا تحصیل خود پنج روز مرخصی آموزشی دارند. اگر میخواهید تحصیلات حرفه ای خود را ادامه دهید، باید هشت هفته قبل از شروع دوره، کارفرمای خود را در جریان بگذارید. کارفرما باید حداقل چهارهفته قبل در مورد مرخصی تحصیلی تصمیم بگیرد. اگر این امر به طور جدی بر کسب و کار تأثیر بگذارد یا یک تجارت بسیار کوچک با کمتر از ده کارمند باشد، او میتواند آن را رد کند. دوره ها باید توسط یک مؤسسه آموزشی معتبر ارائه شود – به عنوان مثال یک مرکز آموزش بزرگسالان یا مرکز آموزشی فدراسیون اتحادیههای کارگری آلمان

اطلاعات دقیق در صفحه

rp.baden-wuerttemberg.de

Bildungszeitدر دسترس است، کلمه کلیدی

” رادر بخش “جستجو” وارد کنید و بر روی اولین گزينه کلیک کنید.

tun072805

Foto: tünews INTERNATIONAL; Mostafa Elyasian, 03.09.2020

طلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

 

Related posts