زندگی را پس از مرگ اهدا کنید

در آلمان حدود ٩٤٠٠ بیمار در انتظار پيوند عضو یا بافت هستند. عضو اهدایی ميتواند برای آنها بین مرگ و زندگی تصمیم بگیرد. هر کسی که مایل است اعضای بدن خود را (به عنوان مثال قلب، ریه ها، گرده ها(کلیهها)) یا بافت (پوست، دریچه های قلب، غضروف ها) اهدا کند باید به فکر یک کارت شناسایی باشد. این شناسنامه باید همیشه همراه شان باشد. این کارت شامل اطلاعات شخصی و رضایت به اهدای عضو پس از مرگ است. افراد از ١٦ سال به بالا ميتوانند اعضای بدن خود را اهدا کنند. اگر دیگر چنین چیزی را نميخواهيد، ميتوانيد کارت اهدا را دور بیندازید. آنها در هیچ کجا ثبت نشده اند. وزارت بهداشت فدرال یک لینک دارد که در آنجا ميتوانيد این شناسنامه را بصورت آنلاین سفارش بدهید. در آلمان قاچاق اعضای بدن ممنوع است و یک جرم کیفری محسوب می شود. برای اطلاعات بیشتر و سفارش کارت اهدای عضو به لینک زیرمراجعه کنید

https://service.bzga.de/pdf.php?id=e36b2a09cc835bd16b43eeb1337dab9b

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/themen/praevention/organspende/faqs.html

tun081802

Impressionen zum Leben in Zeiten der Corona-Pandemie: Foto: tünews INTERNATIONAL; Oula Mahfouz, 03.09.2020

طلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

 

Related posts