به طور اساسی اطلاعات در مورد خدمات سلامت فردی کسب کنید

پزشکان بارها و بارها لیست های بهداشت فردی را به بیماران خود ارائه می دهند که این ها را بیمه قانوناً پرداخت نمی کند. در واقع بیماران به طور فردی خودشان باید انجام دهند، البته مسلم است MDSکه نه همه بلکه چیزهایی که امکان پذیر است . گزارشی از خدمات پزشکی انجمن مرکزی صندوق های بیمه سلامت این را نشانمی دهد

معمولاً چشم پزشکان برای اندازه گیری فشار داخلی چشم برای تشخیص گلوکوم (ستاره سبز هم نیز گفته میشود) ارائه می دهند. متخصصان زنان سونوگرافی تخمدان برای شناسایی سرطان توصیه MDS میکنند که در هر دو حالت فایده اش بیشتر از ضررش است. این جمله در اطلاعات مطبوعاتی

 . همچنین متخصصان منتقدانه بهMDSگفته شده است

  PSAو آزمایشMDSهمچنین متخصصان منتقدانه به

MDSبرای تشخیص زود سرطان پروستات نگاه می کنند. مهم این است که برای فروش خدمات قوانینی وجود دارد. بیماران باید به بهترین شکل مطلع شوند و دکتر پیتر پیک مدیر

 می گوید: همچنین هیچگونه فشاری نباید برای بیماران به وجود بیاید. علاوه بر این در اطلاعیه ذکر شده است: طبق ارزیابی خدمات سلامت فردی برای مثال، تست های آنتی بادی کوید-۱۹ مبتنی بر آنالیز و تحقیقات علمی می باشد. به علاوه در اطلاعیه نوشته شده است، هریک از این خدمات و همچنین اختلاف قیمت را میتوان در مونیتورامتحان کرد

(monitor.de-igel)

 „Tippsزیر کلمه کلیدی

توصیه هایی وجود دارد، از قبیل اینکه فرد بیمه شده چه رفتاری انجام دهد و باید به چه مواردی توجه کند. توضیحات مفصل شرح شده اند و برای خواندن مطالب دانش زبان آلمانی الزامی است

tun082505

Impressionen zum Leben in Zeiten der Corona-Pandemie: Foto: tünews INTERNATIONAL; Mostafa Elyasian, 03.09.2020

طلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

 

Related posts