ایستگاه تست کرونا دوباره باز شد

متأسفانه مسافران بعد از برگشت از تعطيلات بیشتر و بیشتر با خود سوغاتی ناخواسته می آورند: ویروس کرونا. به همین دلیل همانطور که دفتر منطقه ای توبینگناعلام کرده است، دوباره ایستگاه تست كرونا در محل Festplatz توبینگن بازگشایی شده است. در آنجا برای افرادی که از خارج از کشور وارد می شوند تست رایگان انجام می شود. قبل از اینکه افراد با و بدون علایم کرونا به ایستگاه آزمایش بروند قطعاً باید با پزشک خانواده خود تماس بگیرند. اگر وی مراجعه کننده رابه ایستگاه آزمایش بفرستد آنها باید کارت بیمه درمانی خود را به همراه داشته باشند. ایستگاه آزمایش از دوشنبه تا شنبه از ساعت ١٠ صبح الی ٥ بعدازظهربازاست. صبح ها از ساعت ١٠ الی ٢ بعدازظهر افرادی که علایم کرونا ندارند آزمایش میشوند. بعد از ظهر ها بین ساعت ٢ الی ٥ افرادی که دارای علایم کروناهستند میتوانند مراجعه کنند. همه آنها باید اثبات مسافرت خود را با خود بیاورند. این می تواند بلیط پرواز یا قطار، صورتحساب از هتل یا رستوران باشد. تا زمانیکه نتیجه آزمایش بر نگردد بازگشت کنندگان از مناطق پر خطر باید قرنطینه شوند. مراجعه کنندگان دیگر باید این کار را داوطلبانه انجام دهند.

tun081801

Impressionen zum Leben in Zeiten der Corona-Pandemie: Foto: tünews INTERNATIONAL; Mostafa Elyasian, 20.08.2020

طلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

Related posts