كرونا استراحت نمى كند

تعداد مبتلایان به ویروس تاج هر روز به شدت افزایش می یابد. این امر در مورد استان بادنوورتمبرگ و تقریباً در مورد كل آلمان صدق می کند.  بسیاری ازافراد ویروس ها را از سفر خود با خود می آورند یا در مهمانی ها با خانواده یا دوستان خود آلوده می شوند. نخست وزیر بادنوورتمبرگ وینفرد کرتشمان اين را می فهمد که مردم خواهان راحتى هستند. اما، طبق گفته كرتشمن: “ويروس كرونا تعطيلات تابستانى ندارد.” به همین دلیل است که وی در بیانیه ای در فیس بوک ازمردم کشور ميخواهد: “هوشیار بمانید.این بدان معنی است: فاصله خود را از ديگران حفظ کنید، به بهداشت توجه کنید و از ماسک استفاده كنيد.

tun082504

Impressionen zum Leben in Zeiten der Corona-Pandemie: Foto: tünews INTERNATIONAL; Ute Kaiser, 13.05.2020

طلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

Related posts