فسخ خریدهای اینترنتی یا خرید هایی که از دست فروشان خریداری شده است

آیا شمايك تلفن را بصورت آنلاین سفارش داده اید و می خواهید آن را پس بدهید؟ یا قرارداد خرید از دست فروشی روزانه بسته اید و دیگر آن را نمیخواهید؟ چنین قرارداد هایی را در آلمان میتوانید در ظرف ۱۴ روز فسخ کنید. هر کسی در آلمان چنین پیمانی منعقد کند باید به طور کلی آنرا رعایت کند. قانون مدنی به خریداران حق فسخ قرارداد های خاص را می دهد

از یک طرف می توانید قرارداد هایی که خارج از محل های تجاری منعقد کرده اید را فسخ کنید، از طرف دیگر حق فسخ قرارداد به اصطلاح مسافت صدق می کند. خرید به اصطلاح مسافتی به معنای خرید اینترنتی یا تلفنی است. اگر چنین قراردادی منعقد کرده اید یا کالا را دریافت کرده اید میتوانید آنها را تا مدت ۱۴ روز بدون نیاز به دلیل موجهی فسخ کنید. شما باید به طرف قرارداد خود اطلا بدهید. هر کسی که این کار را بصورت کتبی انجام بدهد یک ایمیل یا نامه به عنوان مدرک دارد

این مدرک ثابت می کند که نقض قرارداد در نظر گرفته شده است

مقررات مربوط به حق پس دادن ماده ۳۱۲ درکتاب قانون مدنی (ب، گ، ب) است. مراکز مشاوره خدمات پس از فروش در شهر نورد راین وست فالن و هسن در لینک زیر

https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/vertraege-reklamation/kundenrechte

tun070702

Impressionen zum Leben in Zeiten der Corona-Pandemie: Foto: tünews INTERNATIONAL; Roula Al Sagheer, 25.08.2020

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

 

Related posts