کشور مهاجر پذیر آلمان

مهاجران در شغل هایی که درآمد بیشتری دارند نماینده نبودند

از اوته کایزا

بیش از یک سوم مردم در بادن-وورتمبرگ سابقه مهاجرت دارند. بر اساس آمار اداره آمار كشور، سال گذشته ۳.۷ میلیون نفر یا ۳۳.۸ درصد از جمعیت بودند. در بادن-وورتمبرگ سهم آنها بالاتر از میانگین کشوری بود. سال گذشته ۲۱.۲ میلیون نفر (۲۶.۰درصد از جمعیت) سابقه مهاجرت داشتند. این افزایش ۲.۱ درصدی است اما طبق گفته های اداره آمار فدرال، ضعیف ترین درصد از سال ۲۰۱۱ افزایش می یابد. طبق تعریف این مقام، افرادی که خود یا حداقل یکی از والدین آنها با تابعیت آلمان به دنیا نیامده اند، سابقه مهاجرت دارند. درسال ۲۰۱٩، ۵۲ درصد افراد با سابقه مهاجرت آلمانی بودند. تقریباً بیش از نیمی از این ۱۱.١ میلیون نفر از زمان تولد تابعیت آلمان را داشته اند. تقریباً دو سوم از کل افراد با سابقه مهاجرت در آلمان مهاجران از کشور دیگر اروپایی و فرزندان آنها هستند. ۲۲ درصد از افراد با سابقه مهاجرت (۴.۶میلیون نفر) از آسیا بودند. ۳.۲میلیون از آنها مربوط به خاورمیانه است. طبق اعلام دفتر فدرال، ترکیه (۱۳درصد)، لهستان (۱۱ درصد) و فدراسیون روسیه (۷درصد) “مهمترین کشورهای مبدأ” هستند. تقریباً پنج درصد مهاجران مربوط به آفریقا هستند. تقریباً هر شخص دوم برای اینکه بتواند با خانواده زندگی کند به آلمان مهاجرت کرده است. دیگران در حال فرار بودند. تعداد بیشماری برای کسب درآمد به آلمان آمده اند. در برخی صنایع تعداد بسیار زیادی از افراد باسابقه مهاجرت کار می کنند. اداره آمار آمریكای فدرال مشاغل نظافت را با ۵۵ درصد، مدیریت انبارها و همچنین تولید مواد غذایی و تولید غذاهای لوكس با ۳۷ درصد هرکدام و مراقبت از سالمندان با ۳۰ درصد عنوان می كند. به گفته دفتر فدرال، كاركنان خانواده های مهاجر “نیز نسبت به كل جمعیت (۲۸٪) كمتر نماینده بودند”. به طور معمول، در این حرفه ها نسبت به مناطقی که افراد دارای سابقه مهاجرت هستند، کمتر درآمد کسب می کند: در حرفه های پزشکی، به عنوان معلمان در مدارس عمومی یا پلیس و دادگستری. فعالانی درآلمان وجود دارند که با طرح جمع آوری داده مخالف هستند – اینکه اجداد از کجا آمده اند. منتقدان طرفدار تنوع در جامعه، در عوض می پرسند که چند نفر نژاد پرستی ساختاری را تجربه می کنند

tun072801

Foto: tünews INTERNATIONAL; Mostafa Elyasian, 23.08.2020

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

Related posts