نتیجه انتخابات در سوریه: حزب حاکم دوباره پیروز شد

انتخابات عمومی در سوریه در روز یکشنبه ۱۹ ژوئیه همانطور که انتظار می رفت پایان یافت. براساس آژانس خبری دولتی سنا، ۱۸۳ از ۲۵۰ صندلی مجلس نمایندگان مردم حزب متحد حزب باات را با متحدان خود به دست آورد. آنها برای تشکیل اتحاد “وحدت ملی” گردهم آمده بودند. بخشی از ۶۷ صندلی دیگر به مشاغلی سپرده شد که از حاکمان بشار اسد پشتیبانی می کنند. حدود ۱۶۰۰ نامزد باهم به رقابت پرداختند، از جمله۲۰۰ زن. این انتخابات فقط در مناطق تحت کنترل دولت – یعنی زیر ۷۰ درصد از خاک کشور – برگزار شد. میزان مشارکت ۳۳.۲ درصد بود. درسال ۲۰۱۶، ۵۷.۶ درصد از افراد دارای حق رأی به پای صندوق های رای رفتند. میلیون ها پناهنده سوری که در خارج از کشور زندگی می کنند مجاز به رای دادن نبودند. این سومین انتخابات مجلس خلق از آغاز جنگ داخلی در سال ۲۰۱۱ بود. این تاریخ به دلیل همه گیرشدن کرونا، دو بار به تعویق افتاد. مخالفان سوریه با خشونت از انتخابات انتقاد کردند. مردم سوریه حق رأی دادن نداشتند. این یک نمایش تئاتر توسط رژیم بود. “آژانس خبری آلمان (dpa) به نقل از جاهیا آیدی سوری. وی به عنوان عضو مخالف در مذاکرات صلح سازمان ملل متحد شرکت می کند. انتخاب تحت شرایط ویژه انجام شد. جمعیت (مطابقگزارش) از یک بحران شدید اقتصادی رنج می برند. ارز در حال از دست دادن ارزش است. قیمت ها افزایش می یابد کالاهای اساسی و داروها کمیاب هستند. طبق آژانس آلمانی پناهندگان سازمان ملل، حدود ۸۰ درصد از مردم سوریه در فقر زندگی می کنند.

tun072201

Foto: tünews INTERNATIONAL; A. A, 28.05.2020

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

Related posts