در این بحران مردم بیشتر سیگار می کشند و الکل می نوشند

به نظر می رسد بحران کرونا و ممنوعیت خارج شدن از منزل باعث شده که مردم بیشتر به اعتیاد روی بیاورند. داده های بدست آمده از جامعه تحقیقاتی مصرفکننده نشان داده که فروش مشروبات الکلی از هفته های اول ممنوعیت ها حدود شش درصد افزایش یافته است. اما این نیز میتواند ناشی از خرید انبار داران همباشد. به همین دلیل موسسه مرکزی سلامت روان در شهر مانهایم و کلینیک شهر نورنبرگ یک مطالعه آنلاین انجام دادند که در آن ٣٢٠٠ نفر مصاحبه شدند. حدود٣٧ درصد از پاسخ دهندگان گفتند که در جریان بحران کرونا بیشتر از قبل می نوشند. این وضعیت برای افراد سیگاری نیز مشابه است. بیش از ٤٠ درصد آنهابیشتر از گذشته سیگار می کشند. “استرس از محدودیت های تماس،  وضعیت تهدیدی نامعلوم، کار کوتاه مدت، مدارس و کودکستان های بسته بسیاری از مردم رادچار فشار های عصبی کرده”، نویسندگان این مطالعه توضیح میدهند که این رفتارهای اعتیاد آور بنا به این دلایل افزایش یافته اند. همچنين نشان داده شده که پاسخ دهندگان با تحصیلات کمتری در سطح مدرسه و سطح بالاتری از استرس در دوره بحران بیشتر الکل و دخانیات را تجربه کرده اند. پروفسور دکتر فالک کیفر کهرهبری این مطالعه را بر عهده داشت میگوید: این جای نگرانی است خصوصاً این گروه در معرض اعتیاد به الکل هستند. بنابراین اطلاع رسانی در مورد خطراتو پیامد های احتمالی طولانی مدت افزایش مصرف مشروبات الکلی و دخانیات و توسعه خدمات پشتیبانی پزشکی و اجتماعی بسیار مهم است. در حال حاضرترکیب افزایش مصرف الکل و افزایش استرس میتواند منجر به افزایش پتانسیل پرخاشگری شود. دکتر کیفر می گوید: این خطر خشونت های خانگی را افزایش میدهد. این مطالعه در مجله پزشکی آلمان منتشر شده.

 Deutsches Ärzteblatt ٢٠٢٠

١١٧ (٢٥): A-1251 / B-1060

tun071406

Foto: Rainer Sturm/Pixelio

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

Related posts