کرونا: از تاريخ اول ماه جولای تا 20 نفر میتوانند همزمان ملاقات نمایند

در ایالت بادن-وورتمبرگ از اول ماه جولای 2020 مقررات جدیدی برای مقابله با ویروس همه گیر کرونا به اجرا گرفته خواهد شد. از اول ماه جولای تا 20 نفر میتوانند در ملاء عام (فضای بیرونی) و یا در تجمّعات خصوصی با همدیگر ملاقات کنند. این مقررات جدید هیچ تفاوتی را  بین فضای خصوصی و عمومی ایجاد نکرده است. این مقرره در بند 9 دستورالعمل دولت ایالتی درباره اقدامات محافظتی در برابر شیوع ویروس SARS-CoV-2 در تاریخ 23 جون 2020 بیان شده است.

tun062501

Impressionen zum Leben in Zeiten der Corona-Pandemie: Foto: tünews INTERNATIONAL; Mostafa Elyasian, 28.06.2020

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

Related posts