ادغام: اطلاعات از طریق آپلیکیشن هشدار کرونا به نه زبان

دولت فدرال  از طریق برنامه/ آپلیکیشن معلوماتی ادغام، اطلاعاتی را در مورد “هشدار کرونا” به زبان های آلمانی، انگلیسی، فرانسوی، عربی، رومانیایی، ترکی، فارسی، لهستانی و روسی ارایه میدهد. اطلاعات به زبان ساده نوشته شده است که قابل درسترس در سراسر کشور میباشد.

اطلاعات بیشتر:

https://integreat.app/deutschlandvorlage2019/de/corona-virus/corona-warn-app

tun062310

Foto: Integreat

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

Related posts