فعالیت های زیاد در طول تعطیلات تابستانی

امسال به دلیل ویروس کرونا برنامه تعطیلات تابستانی در روتنبورگ خارج از منزل انجام میشود. اداره جوانان دفتر فرهنگی امسال ٧٢ برنامه را برای کودکان برگزار کرده است. فعالیت های ورزشی شامل: کوهنوردی، دفاع شخصى و فعالیت های خلاقانه و آزمایشی مانند سفالگری، آزمایش با آهنربا، آشپزی و همچنان سفر های صبحگاهی در مزرعه اسب ایسلندی انجام میشود. ثبت نام به صورت کتبی تا روز چهارشنبه ١٥ ماه جون پذیرفته میشود. معلومات بیشتر راجع به برنامه ها بصورت آنلاین در آدرس

online.de-https://rottenburg.ferienprogramm

موجود است

والدین میتوانند فرزندان خود را در آنجا ثبت نام کنند

tun063015

Foto: tünews INTERNATIONAL; Mostafa Elyasian, 14.07.2020

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

Related posts