تابعیت در آلمان ٩: شهروندى در آلمان

هر شخصی که شهروندی آلمان را میخواهد باید چندین الزام اساسی را برآورده کند. این امر در مورد اشخاصی که در آلمان بدنیا آمده اند نیز صدق می کند. آقای ماتیاس رگن برشت که مسئول امور تابعیت درلندراتس آمت توبینگن است در توضیحاتش گفت که مردم آلمان تابعیت خود را از طریق اجداد خود بدست میآورند. این بدان معناست که اجداد آنها قبلاً باید تابعیت آلمانی داشته باشند. آلمانی ها باید اصل و نسب خود رابه سال ١٩٣٨ ثابت کنند. آنها با شناسنامه ها و گواهینامه های دیگر می توانند نشان دهند که پدرشان و یاپدر بزرگشان در کجا و چه زمانی بدنیا آمده اند. از اول یانوار سال ١٩٧٥ آنها میتوانند به اصل و نسب مادرشان نیز مراجعه کنند. آنگاه پدر، مادر و پدربزرگ مادرشان باید آلمانی بوده باشند

tun061509

 Foto: tünews INTERNATIONAL; Mostafa Elyasian, 04.07.2020

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

Related posts