دبیرخانه مخصوص برای دوره های آموزشی زبان آلمانی و ادغام

ترتیب بخش مشاوره و ثبت نام به روش بهتر، یکی از اهداف دفتر ثبت نام جدید مرکز آموزش بزرگسالان (VHS) در توبینگن میباشد. این مخصوصاً برای افرادعلاقمند به دوره های آموزش زبان آلمانی، امتحانات زبانآلمانی و دوره های ادغام طرح ریزی شده است. این دفتر از تاریخ ٢٢ ماه جون الی تاریخ ٣١ جولای درروزهای دوشنبه، سه شنبه، پنجشنبه و جمعه از ساعت ٩ صبح تا ١٢ بعد از ظهر و چهارشنبه ها از ٩ صبح تا ١٢صبح و ٢ الی ٤ بعد از ظهر باز است. شمامیتوانید برای ثبت نام به آدرس Katharinenstraße 18، طبقه همکفاتاق 003 مراجعه کنید. با آنکه هنوز مدیریت VHS نمیداند چه زمانی دوره هایادغام دوباره آغازمیشود، اما آنها از قبل ثبت نام ها را برای صنوف جدید میپذیرند. برای این منظور، شما کارت هویت خود را درصورتيكه موجود باشد یا یکمجوز برای دوره های ادغام و اثبات دریافت مزایای اجتماعی را باید ارائه دهید. بعد از این، برای سپری نمودن امتحانات پول آن به صورت نقدی در جریان ثبتنام باید پرداخت شود.

اطلاعات بیشتر در: www.vhs-tuebingen.de

tun061902

Foto: tünews INTERNATIONAL; Mostafa Elyasian

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

Related posts