تابعیت در آلمان ٦: تابعيت قبلى خود را رها كنيد

اگر تابعیت کشور آلمان را ميخواهيد، باید چندین خواسته اساسی را برآورده کنید. یکی از آنها این است که اکثر افراد باید قبل از شهروند شدن تابعیت قبلی خود را رها کنند. این امر توسط ماتیاس رگن برشت، که مسئولیت تابعیت سازی در دفتر لندراتس آمت توبینگن را بر عهده دارد، تأکید می شود. اساساً، قانون میخواهد كه مردم فقط یك تابعیت داشته باشند. به طور کلی، فقط افراد خارجی که عضو اتحادیه اروپا هستند مجاز به حفظ تابعیت و اصالت قبلی خود هستند. هر کسی که از پناهندگی سیاسی برخوردار باشد و دارای گذرنامه باشد از اين قانون معاف است. درغیر اینصورت او می بایست در کنسولگری یا سفارت خود پاسپورت تقاضا کند

قانون ایالتی که شخص از آن فرار کرده است در سرزمین خود اعمال می شود و می توان آن را در هر زمان نگه داشت

از این گذشته، کشورهایی وجود دارند که عموماً اجازه نمیدهد شهروندان خود از تابعیت خود رها شوند. رگن برشت از تونس کشورهایی را مانند، افغانستان و عراق به عنوان نمونه مثال زده است

وی همچنان افزوده است که نمیتواند مردمانی را که درخواست تابعیت داشتن آلمان را دارند مجازات کند که کشورشان اجازه نمیدهد آنها را ترک کنند. او همچنین در مورد سوریهای هایی که واقعاً می خواهند شهروندی قدیمی خود را رها کنند اما در حال حاضر نمیتوانند صدق کرد. با اینحال، رگن برشت به فرم درخواست شهروندی اشاره می کند که کلیه متقاضیانی که میخواهند تابعیت آلمان را داشته باشند باید تیک بزنند. با یک علامت ضربدر، فرد تأیید می كند: که من آماده ام تا اصالت قبلی خود را كنار بگذارم

tun061506

Foto: tünews INTERNATIONAL; Mostafa Elyasian, 30.06.2020

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

Related posts