برنامه های تعطیلاتی تابستانی در موسینگن

اداره شهر موسينگن بیشتر از ۴۰ سال بدینسو برنامه های تعطیلاتی تابستانی را در شهر موسینگن اجرا میکند. این در حالیست که کودکان از شهرهاى افتردینگن و بودیلس هوزین نیز میتوانند که در این برنامه شرکت کنند که همه ساله این برنامه از تاریخ ۲۳ جون الا ۳۰ سپتمبر میباشد. در این برنامه کودکان و نوجوانان بیشتراز ۲۰۰ رویداد های مختلف را تجربه خواهند کرد که از جمله میتوان ورزش، هنر اطلاعات و کشف را یادآورشد و نیز برنامه های دیگر مانند صنايع دستی، تئاتر و پخت و پز را در این برنامه تجربه کنند. البته یادآور باید شد که قیمت بسته های هر برنامه و کارگاه متفاوت میباشد و با داشتن بونس کارت کودکان میتوانند که دوبرنامه را رایگان به دست آورند و باقی آنرا باید پرداخت کنند و برای حمایت مالی شما نیز درخواست کمک کرده میتوانید و مهلت ثبت نام الا ۳۰ ماه جون میباشد. برای اطلاعات بیشتر به این آدرس مراجعه کنید

www.unser-ferienprogramm.de/moessingen/index.php

tun060802

 Impressionen zum Leben in Zeiten der Corona-Pandemie: Foto: tünews INTERNATIONAL; Mostafa Elyasian, 14.06.2020

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

Related posts