تجربه در زمینه کمک داوطلبانه پناهندگان

آیا شما شخصاً در کار داوطلبانه با پناهندگان تجربه ای دارید؟ هماهنگ کنندگان کارهای داوطلبانـه منطقه توبینگن و خوانندگان تونیوز بین المللی علاقه مند این هستند. به همین دلیل آنها اشخاصی را که بین سالهای ٢٠١٥ تا امروز در دایره حمایتی و یا دیگر جاها علاقه مندی داشتند را دعوت می کنند. لطفاً تجربه خود را از کار داوطلبانه بنویسید و آنرا به افسر پناهنده منطقه توبینگن هانا هان ارسال کنید. او گزارش می دهد که قبلاً از گزارش ها مرواریدهای فوق العاده و داستان های بسیار رنگارنگ دریافت کرده است. تونیوز بین المللی می خواهد این گزارش ها را در یک مجله ویژه منتشر کند. هماهنگ کننده های داوطلبان علاوه بر این در حال برنامه ریزی برای ارائه عمومی مجدد چنین رویدادهایی در اسرع وقت هستند. هانا هان می گوید: هدف ما این است که کار داوطلبانه پناهندگان را نمایان کنیم. آنها در جریان کارهای روزانه خود همیشه تجربیات شنیدند که تعهد با ارائه های بزرگ یا تجربه غنی سازی را اثبات می کند. برخی دیگر به سادگی تشویق می شدند و گاه علامت سوال می گذاشتند. اگر مایل به نوشتن تجربه خود نیستید میتوانید آن را بصورت شفاهی بگوئید. درصورت درخواست شما یک نویسنده کمکی داستان شما را یادداشت می کند

تماس با ما

hanna-hahn@hotmail.com

tun052802

Impressionen zum Leben in Zeiten der Corona-Pandemie: Foto: tünews INTERNATIONAL; Mostafa Elyasian, 18.06.2020

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

Related posts

Leave a Comment