زندانهای سرویس مخفی در سوریه: لانه حلزون

برخی رمان “لانه حلزون” را مهمترین کتاب برای درک وضعیت سوریه توصیف میکنند. در سال ٢٠١٩ این اثر به زبان آلمانی منتشر شد. در این رمان مصطفی خلیفه، در قالب ادبیات نوشته هايی از خاطرات و تجارب بازداشت خود را در زندان های مخفیانه سوریه توصیف میکند. او یکی از نجات یافتگان این زندان ها بعد از دوازده سال است، که چهار سال آن را در زندان بدنام و ننگین تدمور سپری کرده است. گفته میشود که حدود١٠،٠٠٠ زندانی در آنجا به صورت دایمی محبوس هستند. خلیفه تجربیات موثق و واقعی شکنجه و تحقیر درفضای مخفیانه داخلی رژیم سوریه را توصیف میکند. علاوه بر این، این رژیم قدرت خود را برای رقابت، باچندین سرویس مخفیانه دیگر پایه گذاری میکند. هر سرویس مخفی زندان ها و شکنجه گران خاص خود رادارد. خلیفه روشهای مشخص شده این زندان ها را که خود شخصاً تجربه کرده است چنین شرح میدهد: شلاقزدن، ضرب و شتم، “تسمه زدن” ، “فرش پرواز” ، “صندلی/چوکی آلمانی” ، شوک برقی، آویزان کردن از بازوها در سقف اتاق زندان. نویسنده همچنان توضیح میدهد که چگونه افسران اطلاعاتی کهنه کار، نیروهای جوان راتشویق به شکنجه کردن می نمودند، چطور مقامات دولتی با هلیکوپترها برای اعدام ها پرواز میکردند. هزاران سوری در زندان های سرویس مخفی جان باختند. دادستان کل آلمان اخیراً دو افسر سابق اطلاعاتی سوریه رابه قتل های متعدد و جنایات ضد بشری در زندان های مخفی سوریه متهم کرد. خلیفه قبل از آغاز بهار سال عربی (١٩٨٢) زندانی شد. او را هم مانند بسیاری دیگر، هیچ کسی محاکمه نکرد و بدون حکم دادگاه بازداشت شد. وی از یک خانواده مخالف چپی ها است و از ادعاهای صورت گرفته علیه خود سالها بعد از توقیف خود مطلع میشود. یک خبررسان بیانیه منتقدانه نویسنده را در یک مهمانی در پاریس به سوریه گزارش داده بود. نگرانی خلیفه شهادت در مورد اتفاقاتی است که در زندانها وجود دارد. او در برنامه رادیویی که از دویچلاندفانک پخش شد، شعار خود را اینگونه عنوان کرد: “شما باید با منطق شکنجه مخالفت کنید.” هدف آنهاشکستاندن مردم است، که آنها را به یک چیز بی ارزش تبدیل کنند. قهرمان كتاب «لانه حلزون» سرانجام ازهر گونه اطاعت و تسلیم پذیری در مقابل رژیم خودداری ميكند. خلیفه اکنون در تبعید در فرانسه زندگی میکند. کتاب او در سال ٢٠٠٧ به زبان فرانسه منتشر شد و از آن زمان به شش زبان ترجمه شده است. مصطفی خلیفه: ” لانه حلزون “. خاطرات یک فضول “. از زبان عربی توسط لاریسا بندر، انتشارات ویدل٢٠١٩ ، صفحه٣١٢، قیمت ٢٣ یورو

tun052603

 Bild: tünews INTERNATIONAL; 02.06.2020

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

Related posts

Leave a Comment