عفو: حملات هدفمند به مدارس و کلینیک ها در سوریه

سازمان حقوق بشر عفو بین المللی سربازان سوری و روسی را به جنایات جنگی متهم می کند. آنها بیمارستانها و مدرسه های شمال غربی کشور را هدف قرار دادهبودند. این فاجعه بین ماه مای ٢٠١٩ تا فبروآ ٢٠٢٠ اتفاق افتاده. عفو بين المللى در گزارش اخیر منتشر شده از حداقل ١٨ حمله می نویسد که از جمله دو مورد با بمب بشکه ای بوده است. این گزارش شامل بیش از ٧٠ مصاحبه با شاهدان عینی، پزشکان، معلمان و همچنین کارمندان سازمان ملل است. همچنین محققان عکس،فیلم، داده های ماهواره ای و ارتباطات رادیویی را برای عفو بررسی کردند.

www.amnesty.de/sites/default/files/2020-05/Amnesty-Bericht-Syrien-Idlib-Angriffe-auf-Krankenhaeuser-und-Schulen-Mai-2020.PDF

tun051201

Foto: Amnesty International wirft syrischen und russischen Truppen Kriegsverbrechen in Syrien vor, tünews INTERNATIONAL, 14.05.2020

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

Related posts

Leave a Comment