ورزش در فضای باز دوباره ممکن است

از تاریخ ١١ ماه می سال جاری ورزش در فضای باز دوباره ممکن است ولی در صورتیکه قوانین بهداشتی را به طور جدی مراعات کنید. این قوانین قسمی میباشد که درزمان ورزش شما فاصله یک ونیم متری را در نظر گرفته و تماس فزیکی نداشته باشید. حداکثر ورزشکاران باید بیشتر از ٥ نفر نبوده و نیز شما ورزش و تمرینات خود را میتوانید در زمین های فوتبال و یا گلف و یا امکانات دو میدانی انجام دهید چون به طور جدی فاصله ها باید در نظر گرفته شود و نیز برای حد اکثر ٥ ورزشكار مساحت زمین به ١٠٠٠ متر مربع برسد و به یاد داشته باشید بعد از ورزش تمامی وسایل ورزش دوباره پاک ونظیف و ضد عفونی شود تا باشد تا حد توان از شیوع گسترش این ویروس جلوگیری به عمل آید. در زمان رفع حاجت باید اشخاص به قسم جداگانه به توالت بروند. برای تمامی ورزشکاران و مربی ها یک فرد کاتب ضرورت است تا آمار همه ورزشکاران را داشته باشد. در صورتیکه شخصی نمیاید و مبتلا به این ویروس میشود تا باشد آن شخص را که مبتلا شده است در قرنطینه نگهداری کنند و یا افرد آلوده دیگر را با علایم تب بالا و سرفه و جان دردی از افراد غیر آلوده دور نگهداری کنند. البته این فرمان به تاریخ ٩ ماه می سال ٢٠٢٠ از طرف ايالت بادن وورتمبرگ برای جلوگیری از شیوع این ویروس تصویب شده است

tun051004

Impressionen zum Leben in Zeiten der Corona-Pandemie: Foto: tünews INTERNATIONAL; Mostafa Elyasian, 21.05.2020

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

Related posts

Leave a Comment