كرونا: سایر خدمات مربوط به بدن مجاز است

از یازدهم ماه مه، سالنهای برنزه کردن و سایر خدمات مرتبط با بدن با استانداردهای بهداشتی مشابه مانند آرایشگران ممکن است در بادن-وورتمبرگ افتتاح شوند. شما باید مقررات بهداشتی ویژه را رعایت کنید. در این کشور صریحاً ذکر شده است: استودیوهای ماساژ، استودیوی آرایشی، استودیوی ناخن و استودیوی تاتو خدمات صورت مانند مراقبت از ریش، رنگ آمیزی مژه و لک زدن ابرو   مجدداً در سالن های آرایشگری مجازاست. این در مقررات دولت ایالتی در مورد اقدامات محافظت از عفونت در برابر انتشار ویروس

 SARS-CoV-2

در نسخه ٩ مه ٢٠٢٠ استCorona – CoronaVOتنظیم

tun051003

Impressionen zum Leben in Zeiten der Corona-Pandemie: Foto: tünews INTERNATIONAL; Mostafa Elyasian, 21.05.2020

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

Related posts

Leave a Comment