کمک به مستاجرین

از تاریخ اول ماه اپریل 2020 دستورات و مقررات مربوط به حمایت از مستاجرین به اجرا درآمد که الی تاریخ 30 ماه جون ادامه خواهد یافت. از اینرو، به دلیل عدم پرداخت اجاره/ کرایه به علت  بیماری همه گیر کوویدـ 19 در طول این مدت زمان قرارداد های خانه را  نمیتوان  فسخ کرد. برای این دوره اجاره/ کرایه به کسی داده نمیشود، اما میتوان آنرا به تعویق پرداخت نمود . بدهی ها و یا قرضه های اجاره،  از اول ماه اپریل تا 30 ماه جون 2020 باید پرداخته شود، در غیر این صورت اجاره دهندگان می توانند فسخ قرارداد نمایند. در صورت بروز اختلاف، مستاجرین باید ثابت كنند كه دیگر نمیتوانند اجاره خود را به دلیل بیماری ویروس کرونا پرداخت كنند. این امر در مورد برق، گاز و اتصالات تلفنی نیز صدق میکند. این امر در بیانیه مطبوعاتی توسط وزارت دادگستری فدرال و حمایت از مصرف کنندگان اطلاع رسانی شده است.

tun051501

Impressionen zum Leben in Zeiten der Corona-Pandemie: Foto: tünews INTERNATIONAL; Mostafa Elyasian, 30.04.2020

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

Related posts

Leave a Comment