یکی از پیامدهای بحران کرونا: یادگیری زبان آلمانی

“واکنش زبانی ام بسیار طولانی است و دیگر نمی توانم جمله ای را سریع و صحیح بیان كنم. تقریباً همه چیز رادر این دو ماه فراموش كرده ام.” (زنی از سوریه)

یک مشکل مهم برای پناهندگان در هنگام بحران کرونا، کاهش استفاده از زبان آلمانی است. یادگیری و حفظ زبان باید بطور مداوم انجام شود. در طول بحران، همه مجبور شدند در خانه بمانند و هیچ کس قادر به شرکت در مدرسه، دوره زبان، دانشگاه و یا برقراری ارتباط با دیگران به زبان آلمانی نبود: این باعث شد خارجی ها زبان آلمانی را از یاد ببرند. یک معلم زبان توصیه می کند: «اکنون میتوان با شنیدن و تماشای اخبار و فیلم ها یا کتاب های صوتی به یادگیری زبان آلمانی کمک کرد. سپس صدای زبان در گوش شما میماند، حتی ممکن است یاد بگیرید که به زبان آلمانی فکر کنید. از این طریق، زبان آموزان می توانند دانش خود را در رابطه با زبان آلمانی تثبیت کنند

tun050502

Impressionen zum Leben in Zeiten der Corona-Pandemie: Foto: tünews INTERNATIONAL; Mostafa Elyasian, 14.05.2020

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

Related posts

Leave a Comment