کرونا جهان را با همه گیری گرسنگی تهدید می کند

دیوید بیزلی، رئیس برنامه جهانی غذا سازمان ملل متحد، در سخنرانی خود در شورای امنیت سازمان ملل از “فاجعه جهانی بشردوستانه” هشدار داد. او بیان داشت: انتظار میرود تعداد افرادی که گرسنگی تهدید شان می کند در سال ۲۰۲۰ به دلیل شیوع ویروس کرونا دوبرابر شود. “در حالی که ما تحت تأثیر بیماری همه گیرکرونا قرار داریم، در آستانه ای همه گیری گرسنگی نیزهستیم

وی به ویژه به کشورهایی که دارای جنگ های داخلی اند، از جمله یمن، سوریه و سودان جنوبی، اشاره کرد: ” درکشورهای جنگ زده میلیون ها غیرنظامی از جمله بسیاری از زنان و کودکان را خطر مرگ گرسنگی تهدید میکند . کابوس قحطی به یک حقیقت بسیار واقعی و خطرناک تبدیل شده است

به عنوان جامعه جهانی متحد، همکاری با یکدیگر برای شکستن این بیماری و محافظت از آسیب پذیرترین ملل ها و جوامع از اثرات احتمالی ویرانگر این بیماری بسیار مهم و حیاتی است. دیوید بیزلی از کشورهای کمک کننده خواست تا سریعاً مبلغ ۱.۹ میلیارد دلار وعده داده شده را انتقال دهند تا روند کمک های بشردوستانه مختل نشود. علاوه بر این، نیاز به ۳۵۰ میلیون دلار دیگر برای ساخت شبکه ای از مراکز لوجیستکی و سیستم حمل و نقل است

پروگرام جهانی غذا از مهمترین نهاد های سازمان ملل متحد در مبارزه با گرسنگی جهانی است سخنرانی کامل را می توانید در سایت ذیل تماشا کنید

https://de.wfp.org/pressemitteilungen/wfp-chef-warnt-vor-hungerpandemie-wegen-covid-19-vor-un-sicherheitsrat?_ga=2.267019208.79294334.1588581615-1028208975.1588581615

tun042809

Impressionen zum Leben in Zeiten der Corona-Pandemie: Foto: tünews INTERNATIONAL; Mostafa Elyasian, 09.05.2020

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

Related posts

Leave a Comment