چشم انداز ٢: فعاليتهاى ورزشى بیشتر در فضای آزاد و باز شدن مكانهاى آبجو

هواداران ورزش می توانند مشتاقانه منتظر باشند. از یازدهم ماه مه، مجدداً ورزش در فضاى باز مجاز است. نخست وزیر بادن-وورتمبرگ وینفرد کرتشمان روز چهارشنبه تنیس، دو و میدانی و گلف را از دیگر موارد ذکرکرد. باشگاههای فدرال و لیگ دسته دوم نیز ممکن است از اواسط ماه مه دوباره بازی کنند، اما بدون تماشاگر در ورزشگاه. روسای ایالت های فدرال و صدراعظم آنگلا مرکل در این باره توافق کرده اند. قبل از پنطیکاست، میهمانان دوباره می توانند در بیرون از منزل سرگرم شوند، در باغ های آبجو یا سالن های بستنی. قایق ها رامی توان دوباره قرض گرفت. از پنطيكاست، استودیوهای بدنسازی و پارکهای تفریحی مجاز به افتتاح هستند و اردوگاه ها و هتل ها برای میهمانان باز است. بیمار، پیر و افراد نیاز به مراقبت دیگر نباید اینقدر تنها باشند. در آینده به یک نفر اجازه داده می شود که دوباره به طور مرتب از آنها بازدید کند. از وقتى كه کرتشمان گفت نه، رویدادهای مهم مانند جشنواره های مردمی و جشنواره های موسیقی ممنوع است

tun050602

Impressionen zum Leben in Zeiten der Corona-Pandemie: Foto: tünews INTERNATIONAL; Mostafa Elyasian, 21.03.2020

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

Related posts

Leave a Comment