چشم انداز ١: امكان برقرارى ارتباطات بيشتر ، کودکان بيشتر در مدرسه و مهد کودک

فاصله خود را حفظ کرده و در مغازه ها یا اتوبوس ها و قطارها ماسک بزنيد: این قانون برای مدت طولانی دربادن-وورتمبرگ بايد رعايت شود. هدف این است که اطمینان حاصل شود تا جايى كه ممکن است تعداد کمترى از افراد به ویروس كرونا آلوده شوند. نخست وزیر وینفرد کرتشمن روز چهارشنبه در پارلمان ایالتی پس ازکنفرانس ویدئویی سران کشور با آنگلا مرکل صدراعظم گفت، محدودیت های تماس تا ٥ ژوئن ادامه می یابد. بااین حال، آنها تا حدودی آرام شده اند. اعضای دو خانواده، دو زوج یا ساکنان دو آپارتمان مشترک هم اکنونمی توانند در منزل يا بيرون از خانه با هم ملاقات کنند. با این حال، در صورت بيشتر شدن آمار عفونت در یک منطقه، دوباره قوانين به حالت قبل بر مى گردد. والدین دانش آموزان کلاس چهارم و کودکان مهد کودک چشم انداز می گیرند: کلاس های چهارم باید از ١٨ مه به مدرسه برگردند. همانطور که وزیر فرهنگ، سوزان آیزنمن توضیح داد، در این روز، مراکز مراقبت های بهداشتی مراقبت های اضطراری را به „عملکرد منظم محدود“ گسترش می دهند

tun050601

Impressionen zum Leben in Zeiten der Corona-Pandemie: Foto: tünews INTERNATIONAL; Mostafa Elyasian, 05.05.2020

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

Related posts

Leave a Comment