مقامات اطلاعاتی سوریه در آلمان متهم شدند

در سال 2016، یک متخصص به “پادگان بازداشت” یادبود ناتزوایلر-استروتوف در آلزاس گفت: که ١٩ نفر درزمان استبداد آلمان قبل از سال ١٩٤٥ در یک سلول باریک و تکان دهنده به طول شش متر مربع موقتاً حبسشدند. او سپس به گروهی از توبینگن در مورد سایر بدرفتاری ها و شکنجه ها گفت. ابراهیم (نام آن توسط ویراستاران تغییر یافته است)، که سال گذشته از سوریه به آلمان فرار کرده بود و از آن زمان به این طرف در توبینگن زندگی می کرد، رنگش پریده بود: او تازه از چنین زندانی فرار کرده بود. در آن زمان، دلایل سیاسی برای فرار ازسوریه به سختی به جزئیات شناخته می شد. اکنون دادگاه های آلمان با آن برخورد میکنند. در تاریخ ٢٣ اپریل سال ٢٠٢٠، دادگاه عالی منطقه ای كوبلنز بررسی علیه دو كارمند مظنون خدمات مخفی/ جنایی سوریه را آغاز كرد. دادستان/ قاضی در مورد “اولین پرونده جنایی جهان علیه اعضای رژیم اسد به جرایم علیه بشریت” صحبت میکند. دادستان کل متهم انور آر. را متهم به ٥٨ قتل، اختطاف و تجاوز جنسی شدید در سال ٢٠١١ و ٢٠١٢ کرد

گفته میشود انور آر. رهبری واحد “تحقیقات” در اداره اطلاعات عمومی (واحد ٢٥١) را بر عهده داشته است که مسئولیت امنیت فرمانداری شهر دمشق و مناطق اطراف آن مربوط آن می شد. زندان واحد ٢٥١ نیز به این وابسته بود. وی مسئولیت نظارت بازجویان واحد تحقیقات را بر عهده داشت و از برترین نظامیان زندان بود. هیئت دادستانی او را به قتل و شکنجه تحت رهبری و مسئولیت او در زندان متهم میکند. از تاریخ ٢٩ اپریل ٢٠١١ الی تاریخ ٧سپتامبر ٢٠١٢، در حدود ٤٠٠٠ زندانی در تمام دوره بازداشت شکنجه شدند

دادستان کل اثرات خشونت آمیز ناشی از ضربات، لگد و شوک الکتریکی را ذکر کرده است. حداقل در یک موردنیز اختطاف و تجاوز جنسی شدید صورت گرفته است. همچنان بازداشت شدگان با بد رفتاری با بستگان نزدیک شان تهدید می شدند. سوء استفاده وحشیانه جسمی و روانی برای اعترافات و دریافت اطلاعات مربوط به جنبش مخالف به صورت اجباری صورت میگرفت. دست کم ٥٨ نفر در اثر سوء استفاده جان خود را از دست داده اند. علاوه بر سوء استفاده های ذکر شده، این زندان شرایط غیرانسانی و تحقیرآمیز بازداشت داشته است. به عنوان مثال، زندانیان به طور مداوم از مراقبت های صحی و بهداشت شخصی محروم می شدند، غذای کافی وجود نداشت، و غالباً غذای داده شده هم به راحتی قابل خوردن نبود. سلولهای بازداشت چنان شلوغ بودند که نشستن یا دراز کشیدن اغلب ممکن نبود و زندانیان مجبور بودند بصورت ایستاده بخوابند. متهم انور آر، به عنوان رئیس واحد تحقیقات، بازجویان و نگهبانان زندان را به صورت وظیفوی تقسیم کرده و فعالیت ها و روند کار آنها از جمله استفاده از شکنجه های سیستماتیک و وحشیانه را تحت نظارت قرارمیداد. او از میزان شکنجه در طول جنایت کاملا با خبر بود. انور آر در تاریخ ٢٦ جولای ٢٠١٤ وارد جمهوری فدرال شد. ایاد آ، متهم به ارتکاب جرم و جنایت علیه بشریت در سال ٢٠١١ است. وی کارمند زیر مجموعه خدمات مخفی/ جنایی بود. او بعد از اخلال خشونت آمیز تظاهرات با همکاران خود، در جاده ها برای دستگیری تظاهرات کنندگان که فرار میکردند پرداخت. سرانجام دست کم ٣٠ نفر دستگیر شدند و با یک بس/ اوتوبوس به زندان واحد ٢٥١ منتقل شدند. ایاد آ. انتقال بازداشت شدگان را در یکی از بس ها همراهی میکرد. بازداشت شدگان قبلاً در راه زندان و به محض ورود به زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفته بودند. در زندان، آنها بطور وحشیانه مورد آزار و اذیت و آزار و شکنجه قرار گرفتند. متهم ایاد آ. از شکنجه های مداوم و سیستماتیک در واحد ٢٥١ هنگام که تظاهرکنندگان دستگیر شده بودندخبر داشت. متهم ایاد آ. در تاریخ ٢٥ اپریل سال ٢٠١٨ به آلمان آمد. این دو متهم تبعه سوریه هستند. دادگاه حکم خود را در ٢٤ روز محاکمه بین تاریخ ٢٣ اپریل و ١٣ آگوست٢٠٢٠ صادر کرده است. تمام جزئیات این پرونده در بیانیه مطبوعاتی توسط دادگاه عالی منطقه ای کوبلنز درتاریخ ١٠ مارس ٢٠٢٠ ارائه شده است

tun042501

Foto: bei der Jugendguidesqualifizierung des Landkreises Tübingen besuchten auch Geflüchtete aus Syrien und anderen Ländern die KZ-Gedenkstätte Natzweiler-Struthof im Elsass. Stacheldraht gehört zu den Symbolen solcher Arresteinrichtungen. Die Beschreibungen zu den Verbrechen gegen die Menschlichkeit im ehemaligen deutschen Konzentrationslager erweckten bei manchem Geflüchteten Erinnerungen an kurz zuvor im Herkunftsland Erlebtes. Es handelt sich dabei um eine Detailbeobachtung. Der Vergleich bezieht sich nicht auf die Dimension und den rassistischen Hintergrund des Massenmordes durch das Deutsche Reich. tünews INTERNATIONAL; Wolfgang Sannwald.

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

Related posts

Leave a Comment