تجارب یک فروشنده مواد غذایی از کرونا

محمد از سه سال بدینسو به عنوان فروشنده در یک فروشگاه مواد غذایی در توبینگن مشغول کار است.

او معتقد است كه ویروس کرونا حتی در محیط كاری هم برای او و هم دیگران تهدید آمیز است. او میگوید “هیچ تضمینی برای محافظت از خطر ابتلا شدن به ویروس کرونا در محل کار وجود ندارد”.  تنها گزینه کارکنان این است که: “خود کارکنان باید دستورالعمل بهداشتی و فاصله بین افراد را  مراعات نمایند.” بعضی از مشتریان مسافت را حفظ نمی کنند، “بطور مثال، آنها در حین مکالمه خیلی با یکدیگر و یا با ما (کارکنان فروشگاه)  نزدیک میشوند. هرچند ما به طور واضح در فروشگاه یاداشت نوشتاری نصب کرده ایم که هر مشتری حداقل یک و نیم متر با فروشنده و سایر مشتریان فاصله را در نظر گیرند. “او یک حادثه  را با یک مشتری بازگو میکند: «من یک خانم را در قسمت میوه و سبزیجات فروشگاه پذیرایی می کردم و می خواستم مواد خریداری شده  او را داخل کیسه های کاغذی و پلاستیکی ما بسته بندی کنم. اما مشتری خواست كه من وسایل را در كیسه هایی كه خودش آورده بود جابجا کنم. من نپذیرفتم و به او گفتم که به دلیل مقررات بهداشت ما اجازه ندارم  تماس برقرار کنیم و این برای هر دوی ما بهتر است، به خصوص حالا که خطر شیوع ویروس کرونا است . اما  او با سر و صدای بسیار بلند قهر شد و مرا متعجب ساخت.بلاخره، او تمام وسایل را رها کرد و از فروشگاه بیرون رفت. ” این حادثه او را واقعاً اذیت کرد. اما رئیس کار به او گفت: ” کاری درست را انجام دادی.” پس از آن بود که او از یک دوست خود دریافت که برخی از افراد در توبینگن میخواهند برای جلوگیری از ضایع خودداری کنند و به همین دلیل کیسه های خود را با خود میاورند. محمد می گوید، “این قطعاً مفکوره خوبی است، اما به دلیل خطر مبتلا شدن به ویروس، در حال حاضر امکان        پذیر نیست

tun033106

Impressionen zum Leben in Zeiten der Corona-Pandemie: Foto: tünews INTERNATIONAL; Mostafa Elyasian, 19.04.2020

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

Related posts

Leave a Comment