آرامش برای مؤمنان و کودکان

وینفرد کرتشمان نخست وزیر بادن-وورتمبرگ گفت: ما نباید الان غافل شویم. تعداد مبتلايان ویروس کرونا نبایدافزایش یابد. طی نشستی صدراعظم آنگلا مرکل و رؤسای ایالت های فدرال روز پنجشنبه در مورد چند قدم کوچک (کرتشمان) توافق خود را اعلام کردند. خدمات و مراسم عبادت از هفته اول ماه مای مجدداً مجاز است. موزه ها، نمایشگاه ها، یادمان ها، باغ وحش ها و باغ های گیاه شناسی اجازه دارند طی هفته آینده دوباره فعالیت خود را آغاز کنند. محل های بازی کودکان دوباره باز می شوند. با این وجود الزاماتی وجود دارد که تاحد ممکن کسی آلوده نشود. دندانپزشكان میتوانند طبق معمول بیماران را درمان کنند. قوانین رعایت فاصله واستفاده از ماسک همچنان ادامه خواهد داشت. باید مشاهده شود که قوانین جدید قبل از تصمیم گیری جدی چگونه عمل میکند. در تاریخ ششم ماه مای نخست وزیران و صدراعظم می خواهند راجع به بازگشایی بیشترمدارس و مراکز مهدکودک، جشن های کوچک و در مورد رستوران ها صحبت کنند. یک موضوع در حال حاضرمسلم است که رویدادهای بزرگ مانند جشنواره ها و جشن های شهری تا پایان ماه آگوست ممنوع خواهد ماند

tun043003

Impressionen zum Leben in Zeiten der Corona-Pandemie: Foto: tünews INTERNATIONAL; Mostafa Elyasian, 30.04.2020

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

Related posts

Leave a Comment