قوانین جدید در ترافیک جاده ها و ايجاد ایمنی بیشتر برای دوچرخه سواران

در ٢٨ آوریل، همانطور که وزارت فدرال حمل و نقل اعلام کرد، قوانين جدیدی در رابطه با قوانين راهنمایی و رانندگی به مرحله اجرا در آمد. برخی از مقررات جدید در خدمت ایمنی دوچرخه سواران است. به عنوان مثال، وسایل نقلیه موتوری باید هنگام سبقت از عابران پیاده و دوچرخه سواران حداقل مسافت ١.٥ متر در شهرها و ٢ متر در خارج از شهر حفظ کنند. وسایل نقلیه بیش از ٣.٥ تن فقط مجاز به حرکت با سرعت مناسب (٤-٧ کیلومتر در ساعت) در هنگام چرخش به راست – همچنین برای محافظت از دوچرخه سواران هستند. نوارهای محافظ برای دوچرخه سواری، که با خط سفید رنگی مشخص شده اند، اکنون توقف کاملی را برای خودروها اعمال میکنند. افراد تنها در صورتی می توانند دوچرخه سوار شوند که دوچرخه برای حمل و نقل افراد تنظیم شود و توسط شخصی که حداقل ١٦ سال سن دارد هدایت شود. به اصطلاح „برنامه های دوربین سرعت“ که از کنترل سرعت در تلفن های هوشمند یا در سیستم های ناوبری هشدار می دهند، اکنون به طور کلی ممنوع هستند. و سرانجام یک علامت راهنمایی و رانندگی جدید وجود دارد که حاکی از ممنوعیت سبقت گرفتن از وسایل نقلیه تک مسیره است. کلیه مقررات جدید در این آدرس موجود است

www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Artikel/K/stvo-novelle-sachinformationen.html

tun043001

 Foto: tünews INTERNATIONAL; Mostafa Elyasian, 02.05.2020

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

Related posts

Leave a Comment