از چهارم ماه می اداره منطقه توبینگن قرار ملاقات حضورى میدهد

اداره منطقه توبینگن از روز دوشنبه ٤ ماه می سال جارى دوباره به روی مشتریان باز خواهد شد. این درحالیست که شما قبل از آمدن به اداره شهر یا همانلندراتس امت باید وقت ملاقات را با سکرتریت که در سالن شیشه ای وجود دارد ترتیب سازید. بعداً آنها شما را در بخش مربوطه مانند رانندگی بخش پرورش وآموزش وصل میسازد البته بخش جواز رانندگی که فعال میباشد وقتی شما وارد اداره منطقه میشوید شما باید موضوعات بهداشتی مانند داشتن ماسک را در نظرگیرید و در صورت نداشتن ماسک شما میتوانید ماسک را از لندراتس امت خریداری کنید. با استعلام هایی که برای آنها بازدید از سایت ضروری نیست می توان از طریق تلفن یا ایمیل با آنها تماس گرفت. برای معلومات بيشتر به این ادرس تماس گیرید.

www.kreis-tuebingen.de

tun042601

Impressionen zum Leben in Zeiten der Corona-Pandemie: Foto: tünews INTERNATIONAL; Mostafa Elyasian, 06.04.2020

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

Related posts

Leave a Comment