ممنوعیت ورود به زمین های کشاورزی

 

در بادن-وورتمبرگ، مناطق کشاورزی که مورد استفاده قرار میگیرند در این زمان افراد معمولی اجازه ورود به این مزارع را ندارد. این ممنوعیت مربوط به مزارع کاشت و برداشت است. حتی چمنزارها از رشد تا چرا، یعنی ازآغاز ماه مارس و پایان اکتبر، محافظت می شوند. سگ ها در این مناطق که حفاظت شده هستند مجاز به ورود نیستند. این ممنوعیت ورود، یک قانون حفاظت از طبیعت است که بادن-وورتمبرگ آن را در سال ٢٠١٥ تصویب کرده‌است.

tun042408

 

Impressionen zum Leben in Zeiten der Corona-Pandemie: Foto: tünews INTERNATIONAL; Mostafa Elyasian, 24.04.2020

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

 

 

Related posts

Leave a Comment