زباله ها را در مزارع نندازید

هرکسی که در بادن_وورتمبرگ وارد حومه شهر می شود، باید زباله های خود را بردارد و مدفوع سگ خود را ازروی زمین جمع ‌آوری کند. این آیین نامه و موارد دیگر آن در مورد محافظت از محصول برداشتی تنظیم شده است. چه کسی می خواهد سگها بر روی محصولاتی از قبیل آرد، میوها، صیفیجات و یا سبزیجات تاثیر منفیداشته باشند؟ قوانین خارج کردن زباله از مزارع قوانینی هستند که بادن-وورتمبرگ آنها را در سال ٢٠١٥ براى حفاظت از طبیعت، مزارع کشاورزی و سلامت افراد تعیین کرده‌اند.

tun042409

Foto: tünews INTERNATIONAL; Wolfgang Sannwald.

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

Related posts

Leave a Comment