امانت کتاب در کتابخانه روتنبورگ

 

کتابخانه شهر روتنبورگ به شیوه محدود دوباره باز شده است. شما میتوانید کتاب ها را به شکل امانت در روزهای سه شنبه الا پنج شنبه از ساعت ده تا سیزده بعد از ظهر و در روز های چهار شنبه تا جمعه از ساعت ده تا شانزده بعد از ظهر از کتابخانه شهر روتنبورگ به دست آورید. در ساختمان حد اکثر مراجعه کننده سی نفر با رعايت حفظ فاصله و استفاده از ماسک اجازه داده شده است.

tun042305

 

 

 

Impressionen zum Leben in Zeiten der Corona-Pandemie: Foto: tünews INTERNATIONAL; Mostafa Elyasian, 23.04.2020

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

Related posts

Leave a Comment