همه دانش آموزان به کلاس بعدی راه پیدا میکنند

به دليل اپیدمی کرونا، دانش آموزان مدت طولانی به طور منظم کلاس نداشتند. اکنون وزارت آموزش و پرورش/تحصيلات در بادن-وورتمبرگ به این موضوع گامی برداشته است. در این سال تحصیلی، هیچ دانش آموزی برای تکرار کلاس مجبور ساخته نمیشود. این بدان معنا است که همه کودکان و نوجوانان به سال تحصیلی بعدی میروند. این امر توسط وزیر آموزش و پرورش/تحصيلات، سوزان آیزنمان روز سه شنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی بیان شد. وی همچنان افزود: „در وضعیت فعلی هیچ دانش آموزی نباید از شرایط کنونی ضرر بیبیند

tun042103

Impressionen zum Leben in Zeiten der Corona-Pandemie: Foto: tünews INTERNATIONAL; Mostafa Elyasian, 23.03.2020

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

Related posts

Leave a Comment