مراسم مذهبی و تشريفات محدود است

در بادن-وورتمبرگ، رویدادها و اجتماعات دیگر در کلیساها، مساجد، کنیسه ها و اجتماعات سایر مجامع مذهبی هنوز بصورت اساسی ممنوع است. این دستور در ابتدا الی تاریخ سوم ماه می اجرا میشود. کشور به گونه ای استثنایی در بعضی موارد اجازه می دهد تا مراسمات مذهبی بدون تأخیر مانند تعمید و ازدواج انجام شود. با این حال، بیش از پنج نفر اجازه شرکت را ندارند که علاوه بر این پنج نفر، روحانیون نیز ممکن است شرکت کنند. آنها باید اقدامات مربوط به محافظت از شیوع ویروس کرونا، به ویژه فاصله حداقل ١.٥ متر از شخص دیگر را رعایت كنند. همچنان مجاز است خدمات کلیسایی به اندازه بسیار اندک انجام شود و به صورت آنلاین پخش شود یا در رسانه ها منتشر شود. همچنان ممکن است بیش از پنج نفر در خاکسپاری های روباز که از اقارب نزدیک و یا در یک خانه مشترکاً زندگی کنند اشتراک داشته باشند. این دستور از حكم وزارت فرهنگ در مورد اقدامات محافظت ازعفونت در برابر شیوع ویروس سارس- كوويد- ٢ در ساحه خدمات عبادات وسایر مراسم مذهبی، مجالس و اجتماعات و همچنان مراسم خاكسپاری ٢ اپریل ٢٠٢٠ ناشی می شود.

tun041811

Impressionen zum Leben in Zeiten der Corona-Pandemie: Foto: tünews INTERNATIONAL; Mostafa Elyasian, 06.04.2020

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

 

Related posts

Leave a Comment