حداكثر چهار نفر در استودیو

 

ما هنوز هم هر چهارشنبه „اخبار جدید“ را در استودیوی „رادیو  ووسته وله“ حتی اکنون در زمان بحران کرونا پخش میکنیم. ما اکنون به جای هشت نفر حداکثر چهار نفر در استودیو حضور داریم. در حالی که برنامه ما بطور زنده پخش می شود، فاصله لازم دو متری از یکدیگر را از هم حفظ میکنیم و کار خود را ادامه می دهیم. اخبار تونيوز اينترنشنال به چهار زبان گفته می شود. برای رعایت این قاعده، ما به عنوان گوینده به دو گروه تقسیم می شویم. به عنوان مثال، پیام های آلمانی و عربی ابتدا اعلام می شود و پس از آن دو زبان دیگر، دری و انگلیسی. از آنجایی که ما در پخش زنده قرار داریم، ما باید وقتی موسیقی پخش می شود از فرصت استفاده کنیم تا بتوانیم جایمان را عوض کنیم. بنابراین شنوندگان نیز متوجه خواهند شد که ما از قوانین مربوط به بحران کرونا پیروی می کنیم. متأسفانه، وقتی بعد از پخش به خانه می روم، افرادی را مشاهده می کنم که مست و نزدیک هم هستند، انگار نمی دانند که باید قوانین فاصله را رعایت کنند.

tun032417

Impressionen zum Leben in Zeiten der Corona-Pandemie: Foto: tünews INTERNATIONAL; Alaa Trabulsi, 06.04.2020

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

 

Related posts

Leave a Comment