اقدامات حفاظتی در فروشگاه های آزاد

در اکثریت فروشگاه های خرده فروشی، کارمندان از مشتریان توسط یک لایه پلاستیکی جدا میشوند. این یکی از اقدامات فنی حفاظتی است که دولت ایالت بادن-وورتمبرگ برای تجارت ها توصیه میکند. این امر از تاریخ 18 اپریل همچنان ادامه خواهد داشت. در صورت ضرورت، یک قاب پوشیده از فیلم شفاف هم میتواند کفایت کند. علامت گذاری روی کف در نزدیکی صندوق های پرداختی، اطلاعاتی را در مورد حداقل مسافت هایی که باید رعایت شود ارائه میدهد. در صورت امکان مشتریان تلاش کنند پول را توسط کارت پرداخت نمایند. پول نقد را نباید مستقیماً به دست صندوقدار داد، در این صورت از تماس مستقیم بین مشتری و صندوقدار جلوگیر میشود. فروشگاه ها مسؤولیت دارند از رعایت حداقل فاصله عمومی 1.5 متری مشتریان اطمینان حاصل کنند. برای انجام این کار، فروشگاه ها باید به مشتریان بگوید و تعداد شان را محدود کنند. در فروشگاه ها بین هر فرد حدود 20 متر مربع فاصله باید وجود داشته باشد. علاوه بر این، اقدامات بهداشتی را نیز رعایت کنند. در صورت امکان، به مشتریان این فرصت داده می شود که قبل از ورود به فروشگاه ضدعفونی کنند. دستگیره درها، نرده های روی پله ها و سایر اشیاء که توسط مشتریان لمس می شود باید چندین بار در روز تمیز شوند. اقدامات بیشتر برای کارمندان اجرا میشود، به عنوان مثال صفحه لمسی یا سطحی که مکررا لمس میشود باید با تغییر کارمندان تمیز شود. این امر از رهنمود های مشترک وزارت اقتصاد، کار و مسکن و وزارت امور اجتماعی و ادغام در تاریخ 17 اپریل 2020 برای دو باره باز شدن تسهیلات خرده فروشی ناشی میشود

tun041810

Impressionen zum Leben in Zeiten der Corona-Pandemie: Foto: tünews INTERNATIONAL; Mostafa Elyasian, 22.03.2020

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

Related posts

Leave a Comment