مکاتب تنها برای کلاسهای آخر

در بادن-وورتمبرگ والدین باید برای مدتی از فرزندان خود مراقبت کنند. زیرا مهدکودکها/ کودکستانها ها برای مدتی زمانی بیشتری به روی خانواده ها بسته باقی میماند. تنها مکاتب بصورت تدریجی دوباره باز میشود. بعد از تاریخ 4 ماه می، تنها کلاس هایی که امسال فارغ التحصیل می شوند به مکاتب خواهند رفت. نخست وزیر وینفرد کرتشمن روز چهارشنبه در مورد وضعیت فعلی توضیح داد: کلاس های چهارم مکاتب ابتدایی در بادن-وورتمبرگ باید منتظر درس باشند. این در حالیست که وزرای فرهنگ کشور قرار است الی تاریخ 29 اپریل طرح های را برای مکاتب تهیه کنند
tun041503

Impressionen zum Leben in Zeiten der Corona-Pandemie: Foto: tünews INTERNATIONAL; Mostafa Elyasian, 22.03.2020

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

 

Related posts

Leave a Comment