خریداری با ماسک – یک آزمایش خودکار

اکثریت افراد ماسک بر روی دهان و بینی خود می پوشند. پوشیدن ماسک به من چه حسی دارد؟ وقتی من ماسک پوشیده ام دیگران به من چگونه واکنش نشان می دهند؟ من می خواستم بدانم و یک آزمایش خودی را شروع کردم

قبل از ورود به یک ادویه فروشی، من ماسکی را پوشیدم که خیلی زیبا و دوستداشتنی توسط یک دوست، یک پناهنده ساخته شده بود. در این جا کاری بیشی در جریان نیست، حتی بخش کاغذ توالت به تازگی پر شده است. اولین مشتری که من را دید به من لبخند زد. این به من انگیزه میدهد. مشکل اول من: عینک من خیره می شود. هوایی که تنفس می کنیم بیشتر از آنچه که برای عینک های سرد مفید است گرم می شود

در نانوایی، که در مقابل آن باید منتظر بمانم ، فروشنده بطوری ناخوشایند به من نگاه می کند. من باید سفارش خود را کمی بلند تر تکرار کنم ، ظاهراً او حرف من را به درستی نمیفهمد. اما وقتی من زیاد خرید می کنم ، همه چیز خوب است و او یک روز خوب را برای من آرزو می کند

در نزد داکتر چشم، جایی که من ثبت نام کرده ام و تنها مشتری هستم، کارمند جوان خوشحال به نظر میرسد. او همچنین در هنگام اندازه گیری عینک جدیدی که از نظر طبی تجویز می شود، ماسک می گذارد و فاصله را رعایت میکند. در دفتر پست نیز به گرمی استقبال میشوم. مشتری که یک بسته به دست اش است می خواهد وارد مغزه شود از عقب به من صدا میزند: “بیرون منتظر باش

اکنون داخل سوپر مارکت استم، این تست استرس است. برای من افراد امنیتی اینجا چیزی جدید هستند. آنها بررسی می کنند تا شما واقعاً از سبد خرید استفاده کنید و فاصله خود را حفظ کنید

مردم خیلی منظم هستند، من تعدادی را میبینم که ماسک استفاده میکنند. جوانان وقتی در راهروها به هم سر میخورند خود را کنار می گذارند. آیا این به خاطر ماسک من است؟ و یا هم از روی (ترحم؟) من گاهی لبخند میزنم. اما همچنین این جا یک خانم خانه بسیار هیجان زده است که باید سریعاً بین دو نفر رد شود

بلاخره، من به مکانی پرداخت پول نزدیک شدم و میبینم که دو خانم جوان قواعد احتیاطی درست را رعاین نکردند. آنها همه را بدون در نظر داشت فاصله از هم دور می کنند، گویا آنها چیزی را فراموش کرده اند و فریاد می زنند “ببخشید!” آنها این کلمه را از من در یک دوره زبان آموختند. من او را به خاطر میاورم. او دانشجوی سابق من است. آنها به من سلام دادند و دست بلند میکنند، من هم دست بلند میکنم و سعی می کنم از این عمل شان نا امید به نظر برسم

گر استفاده از ماسک اجباری شود احساس مى كنم كه تمايل دارم از آن استفاده كنم. سایر کشورها در حال حاضر ماسک زدن را اجباری کردند. در آلمان بحث و گفتگو در حال انجام است: بسیاری از وزیران کشور موافق استفاده اجباری از ماسک هستند، اگر آرا تایید شوند

از سوی دیگر اغلب پزشکان ادعای مخالفت میکنند، اما موسسه روبرت كوخ در حال حاضر موافق این حکم است

tun040702

Impressionen zum Leben in Zeiten der Corona-Pandemie: Foto: tünews INTERNATIONAL; Mostafa Elyasian, 06.04.2020

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

Related posts

Leave a Comment